R8 Digitaalne Operaator

Play Video

R8 Digitaalne Operaator on tehnosüsteemide juhtimise tarkvara, mis aitab saavutada Teie ESG eesmärke.
Optimeerime tehisintellekti abil hoonete energiatarbimist kasutajamugavuses kaotamata.
Säästame nii energiat, raha kui ka meie planeeti.

Kasutajate tagasiside

Play Video

Kasutajate tagasiside

Play Video

Millest R8 Digitaalse Operaatori teenus koosneb?

Hoone toimivuse analüüs

Tervisekontroll, mis annab detailse ülevaate hoone tehnilisest olukorrast.

Hoone intelligentne juhtimine

Pidev proaktiivne süsteemide häälestamine, et tagada soovitud sisekliima minimaalsete kuludega.

Virtuaalne elektrijaam

Hoone tarbimise paindlikkust rakendatakse elektrivõrgu tasakaalustamiseks.

Raporteerimine

Ülevaade hoonest kasutajaliideses ja igakuiste raportitega.

Lepingu sõlmimise eeldused

R8 Digitaalse Operaatori nõuetekohaseks toimimiseks kohustub Klient täitma
kogu Kokkuleppe kehtivuse ajal järgmiseid tingimusi:

Klient tagab, et Hoones on internetiühendus, millele on võimaldatud R8 juurdepääs.

Klient loob BMS-i (SCADA süsteemi) juurdepääsu R8-le koos administraatori õigustega.

Klient võimaldab R8-le ligipääsu Hoone tehnilisele projektdokumentatsioonile ja energiatarbimise andmetele.

Klient edastab Hoone haldaja(te) kontaktid edukaks koostööks.

Klient tagab, et Hoones on internetiühendus, millele on võimaldatud R8 juurdepääs.

Klient loob BMS-i (SCADA süsteemi) juurdepääsu R8-le koos administraatori õigustega.

Klient võimaldab R8-le ligipääsu Hoone tehnilisele projektdokumentatsioonile ja energiatarbimise andmetele.

Klient edastab Hoone haldaja(te) kontaktid edukaks koostööks.

Liitumine tagab igapäevase säästu

Hoone energiatarbimise optimeerimiseks kasutame R8 digitaalset operaatorit, mis häälestab hoone tehnosüsteemid tööle selliselt, et soovitud sisekliima saavutatakse kõige optimaalsemal viisil. Energiatõhususe saavutamiseks kasutab R8 digitaalne operaator hoone inertsi, teavet kasutusintensiivsuse kohta ja jälgib elektri börsihindasid, et tarbida õigel ajal vajaliku minimaalse koguse energiat. Nii saavutame märkimisväärse kokkuhoiu, millega täidame Euroopa Komisjoni erakorralise energia säästmise nõuded.

Tugevam positsioon turul kaasa rääkimiseks

Liitu meiega - nii saame koos, tarbijatena läbi säästmise kaasa rääkida suurema jõuna! Sellega muudame energia kasutuse planeerimise efektiivsemaks ja väldime vajadust tiputundidel elektrit juurde toota.

Kasu saamine elektrituru hinnakõikumistelt

Võrguoperaatoritele on väga oluline hoida elektrivõrgus tasakaalu, st tootmine ja tarbimine peavad olema võrdsed. Kui keegi soovib rohkem tarbida ja tootmisvõimsusi ei jätku, siis on võimalus teadlikult vähendada mõne suurtarbija tarbimist läbi börsil kauplemise. Siin tuleb mängu nn virtuaalne elektrijaam. Digitaalse Operaatori R8 klient on seotud virtuaalse elektrijaamaga, kus teadlike klientide säästetud elektrienergia müüakse teisele kliendile, saades selle eest rahalist kasu.

Usaldusväärne info säästetud energia ja CO2 jalajälje kohta

Meiega liitujad saavad igakuise raporti säästetud energia hulga ja sellega seotud CO2 jalajälje vähendamise kohta. Andmed on usaldusväärsed - arvutusmetoodika on kinnitatud tunnustatud audiitorfirma poolt.

R8 Digitaalne Operaator aitab Sinu ehitisel igakuiseid energiakulusid kokku hoida.
Taotle liitumist R8 Digitaalse Operaatoriga!

Mis juhtub pärast lepingu allkirjastamist?